Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(5) | 175-188

Article title

Poczucie wsparcia odczuwanego przez rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami napotykają wiele codziennych problemów. Są akceptowane przez społeczeństwo, a niekiedy są odrzucane lub traktowane obojętnie. W prezentowanych badaniach starano się rozpoznać, jak rodziny wychowujące dzieci z różnymi niepełnosprawnościami radzą sobie w codziennym życiu i jak postrzegają swoje problemy, oraz jak traktowane są ich dzieci przez innych ludzi. Wyniki badań wskazują, że poza wsparciem psychicznym i emocjonalnym dla badanych rodzin ważne jest wsparcie materialne, utrzymanie rodziny przy dodatkowych kosztach związanych z rehabilitacją, specjalistyczną opieką medyczną, zakupem lekarstw i odpowiedniego sprzętu medycznego utrudnia bowiem ich codzienną egzystencję.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

175-188

Physical description

Dates

published
2020-10-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2e248460-962e-31de-a598-9978c2fcf3d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.