PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 137-148
Article title

Z HISTORII RACHUNKOWOŚCI Regulacje kodyfikacji napoleońskich w zakresie rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje regulacje Kodeksu Napoleona i Kodeksu handlowego z 1807 r. w zakresie ksiąg rachunkowych. Podstawową funkcją ówczesnych regulacji rachunkowości było zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia obrotu gospodarcze-go (w szczególności zabezpieczenie interesów wierzycieli), jego udokumentowania oraz jawności informacji finansowych. Służyły temu:. obowiązek rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia ksiąg handlowych,. obowiązek archiwizowania ksiąg handlowych przez 10 lat,. możliwość wykorzystania ksiąg handlowych spełniających określone warunki jako dowodów w postępowaniu sądowym,. obowiązek sporządzania sprawozdania (bilansu) na potrzeby procedury upadłościowej, przechodzący – w przypadku śmierci kupca – na jego najbliższą rodzinę,. rozbudowany system dotkliwych kar za nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych w przypadku stwierdzenia upadłości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2e632a5d-a0e6-31fb-acb3-9addf412c9f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.