Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 139-167

Article title

ŚRODOWISKO NA ŚWIECIE, ZMIANY KLIMATU, INTELIGENTNA URBANIZACJA I MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA DLA GLOBALNEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na kwestiach związanych ze środowiskiem na świecie, zmianami klimatu, inteligentną urbanizacją i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, które są determinowane przez te globalne wskaźniki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, a także w określeniu celów rozwojowych oraz próbie oceny powiązań i implikacji tych makro-zmiennych, jako kluczowych determinantów globalnego środowiska i zmian klimatu. Problem będący przedmiotem tego artykułu jest zjawiskiem globalnym, które prowadzi do konsekwencji na poziomie krajowym i regionalnym w poszczególnych gospodarkach. Te makro-zmienne są naukowymi i praktycznymi determinantami rozwoju gospodarki światowej oraz problemów napotykanych przez gospodarki w świetle globalnego środowiska, klimatu i szybko rozwijającej się inteligentnej urbanizacji. Problem badawczy, na którym koncentruje się badanie przedstawione w artykule, jest realistyczny i praktyczny, obejmuje on i określa główne makroekonomie globalnych gospodarek. Aspekty poruszone w badaniu obejmują między innymi takie kwestie jak: środowisko globalne, zmiany klimatu, inteligentna urbanizacja i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, IPCC, porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu i NDC, promowanie odpornej na klimat inteligentnej i szybkiej urbanizacji, badanie prawodawstwa dotyczącego zmian klimatu, globalne systemy zarządzania środowiskiem w celu promowania pokoju, sprawiedliwości i rozwoju. Najważniejsze wnioski z badania wskazują, że ONZ gra ważną rolę jako wyjątkowa organizacja międzynarodowa, która dokłada wszelkich starań, aby złagodzić zmiany klimatu, przyjmuje odporne na zmiany klimatu środki na rzecz skutecznej, inteligentnej i szybkiej urbanizacji w miastach, przekształcając te środki w celu osiągnięcia globalnego zrównoważonego rozwoju i wpływając na globalną infrastrukturę. międzynarodowe przepisy klimatyczne, środowisko na świecie, inteligentna urbanizacja, globalna infrastruktura, globalne miasta ekologiczne, obrońca środowiska

Year

Volume

Pages

139-167

Physical description

Dates

published
2020-07-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2eadeefa-a5c2-3fb0-a365-d535b9be17fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.