PL EN


2015 | 20(20) | 358-377
Article title

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ I EKOINNOWACJE SZANSĄ DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo energetyczne wcześniej było uważane za mało istotne. Zaczęło funkcjonować w świadomości dopiero od lat 70-tych XX wieku podczas kryzysów naftowych1 . Współcześnie problem związany z bezpieczeństwem energetycznym jest coraz częściej poruszany na forum międzynarodowym. Jedynym na razie sposobem na to wydaje się być wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, które występują w każdym kraju czy to pod postacią energii słonecznej, wodnej, pływów, biomasy, geotermalnej czy wiatrowej. W miarę wyczerpywania się surowców mineralnych, powinien zwiększać się udział odnawialnych źródeł, tak, aby za kilkanaście lat pozyskiwanie energii możliwe było bez problemów odczuwalnych dla odbiorców.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2faf0ac1-563c-31c7-a9b7-2424d90d864f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.