Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17(17) | 141-158

Article title

BEZPEČNOSŤ AKO PREDMET SEKURITOLÓGIE

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
V článku je prezentovaný pohľad na zabezpečenie pojmovej čistoty novo sa tvoriacej vedy o bezpečnosti – sekuritológie, ktorá je v etape tvorby kategoriálneho aparátu, vlastných metód skúmania svojho predmetu, ktorý je potrebné čo najkomplexnejšie vymedziť a neporušiť jeho čistotu. V článku je zdôraznená skutočnosť, že s obdobnými problémami sa potýka každá novo sa formujúca veda či vedná disciplína, preto sa musia dôsledne vedecky riešiť. Ak to nedokáže, postupne sa rozplynie v iných vedách alebo vedných disciplínach.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-30bc3e90-89fe-34d2-8638-c3f4f47ec4b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.