Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(2) | 83-95

Article title

SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Muzeum w sieci – sieć w muzeum. Kilka uwag o muzeoblogach jako fenomenie kulturowym.

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony muzeoblogom jako fenomenowi kulturowemu. Muzeoblogiuchodzą za rodzaj „nowej narracji”, wymagającej zaangażowania dwóch stronblogowej komunikacji: autora bloga oraz jego czytelnika. Tym samym wzbogacają kulturęuczestnictwa. Muzeoblogi różnią się od innych blogów tym, że nie mają nic wspólnegoz internetowymi dziennikami – zazwyczaj opisują, jakie wydarzenia odbywają się w muzeachoraz jakie aktywności mogą podejmować zwiedzający.

Year

Volume

Pages

83-95

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-30fb9dae-3e6a-3442-a86e-659886c2f48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.