Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15(2) |

Article title

MISCELLANEA: Społeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji kobiet niepełnosprawnych w krajach arabskich i w Indiach

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tożsamość kobiety jest determinowana oczekiwaniem odnoszącym się do ról, które w społeczeństwiebędzie ona pełnić. Role te wynikają z kontekstu, w jakim w określonych kulturachosadzone jest pojmowanie kobiecości oraz wynikające z niej zadania, przez kobietęwykonywane. Istotne jest przy tym, że każda kultura nieco odmiennie definiuje zespół cechfizycznych, psychicznych i osobowościowych, dzięki którym kobieta spełnia nadany jejprzez społeczne i kulturowe uwarunkowania wzorzec kobiecości. W kontekście egzystencjikobiety niepełnosprawnej w różnych kręgach kulturowych wyjaśnić trzeba, że pod pojęciemniepełnosprawności należy rozumieć taką niekorzystną sytuację, będącą wynikiemdoznanego uszkodzenia ustroju lub nabytej albo wrodzonej dysfunkcji organizmu, w wynikuktórej ma miejsce znaczne ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania przez jednostkęról społecznych przypisanych jej ze względu na płeć, wiek, czynniki społeczne bądźuwarunkowania kulturowe. Role kobiece w krajach arabskich oraz Indiach rozpatrywanepoprzez pryzmat doznawanej niepełnosprawności dodatkowo utrudniają funkcjonowaniespołeczne tych kobiet w ich kręgach kulturowych. Jest to wynikiem niemal pełnego podporządkowaniakobiety mężczyźnie, na co dodatkowo nakładają się tradycje wynikającez wyznawanych religii, wyrażające się między innymi w deprecjacji kobiety z niepełnosprawnościąna gruncie osobistym, zawodowym czy społecznym lub kulturowym.

Year

Volume

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-311a7b2e-d8bf-3094-aeb6-a99137ab57c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.