Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 59-70

Article title

Organizacja ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie zasad organizacji ksiąg rachunkowych, a w szczególności dziennika oraz księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dla potrzeb sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. W opracowaniu stawia się tezę, że prawidłowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych wymaga rozwinięcia kont wpływów i wydatków lub kodowania zda-rzeń gospodarczych ujmowanych w dzienniku według rodzaju wpływów i wydat-ków.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-312e3deb-fab1-33c0-bce4-21afe87be2bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.