PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 59-70
Article title

Organizacja ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie zasad organizacji ksiąg rachunkowych, a w szczególności dziennika oraz księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dla potrzeb sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. W opracowaniu stawia się tezę, że prawidłowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych wymaga rozwinięcia kont wpływów i wydatków lub kodowania zda-rzeń gospodarczych ujmowanych w dzienniku według rodzaju wpływów i wydat-ków.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-312e3deb-fab1-33c0-bce4-21afe87be2bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.