Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XI(4(33)) | 251-266

Article title

Hierarchia wartości a zachowania dewiacyjne młodzieży

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy bardzo istotnej z punktu widzenia wychowania zależności pomiędzy wyznawaną przez młodzież hierarchią wartości, a skalą przejawianych przez nią zachowań dewiacyjnych, w tym przestępczych. Przedmiotowa zależność wyprowadzona z rożnych koncepcji teoretycznych, niekoniecznie powstałych na gruncie socjologii dewiacji czy kryminologii (np. teoria uczenia się) jednoznacznie wskazuje, że system wartości u młodzieży przejawiającej zachowania dewiacyjne przedstawia się odmiennie niż o młodzieży, u której proces socjalizacji i wychowania przebiega prawidłowo. Ci pierwsi nastawieni są głównie na realizację indywidualnych potrzeb – często drogą „na skróty”, inaczej oceniają pracę zawodową i uczestnictwo w życiu społecznym. Wysoko cenią tzw. burzliwe życie (częste zmiany, ryzyko, zabawę, humor i chwilowe przyjemności). Skłonne są akceptować wewnętrzne normy własnej (aspołecznej) grupy podobnie postrzegającej otoczenie, natomiast nie włączają w zakres wyznaczników swego postępowania tzw. norm społecznych.

Year

Volume

Pages

251-266

Physical description

Dates

published
2021-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3173b38c-1db0-3fb1-b10f-8b44a9d53250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.