Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17(17) | 110-140

Article title

EFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE OBYWATELI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań artykułu jest sprawdzenie czy pomoc społeczna w swych działaniach jest efektywna i jak to wpływa na bezpieczeństwo społeczne obywateli. W celu wprowadzenia wyjaśnione zostały pojęcia takie jak organizacja, a także przedstawione w formie tabeli cechy organizacji niekomercyjnej, jaką jest pomoc społeczna. Ponadto krótko przedstawiono pojęcie efektywności, oraz, opisano, w jaki sposób można zbadać efektywność pomocy społecznej ujmując to w pięciu wymiarach. Dla potrzeb niniejszego artykułu w celu oceny efektywności pomocy społecznej poddany został analizie akt prawny; Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.)

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-31865b52-6d25-322e-be47-c99d3cd5c111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.