Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 37-49

Article title

GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO DETERMINANTA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAŃSTW UE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanej władzy publicznej. Funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jego istnienie jest gwarantem demokratycznego państwa prawnego, a tym samym trwałości społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki samorządowi terytorialnemu następuje uspołecznianie władzy publicznej. Ponadto wyposaża on społeczności lokalne w prawo do kierowania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie mieszkańców. Opracowanie jest próbą ukazania istoty samorządu terytorialnego w ujęciu trwałości demokratycznego państwa prawnego, w tym bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego. Badanie genezy samorządu terytorialnego zostało przeprowadzone na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, szczególnie regulacji prawnych przyjętych w państwach stanowiących obszar rozważań naukowych.

Year

Volume

Pages

37-49

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-31e3826b-6da6-3df4-ac1d-817caca4dd97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.