Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 19(19) | 95-105

Article title

CHARAKTERYSTYKA NIEFORMALNEJ STRUKTURY KLASY SZKOLNEJ JAKO PRZYCZYNEK DO KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Głównym celem pracy była próba poznania nieformalnej struktury trzeciej klasy Gimnazjum nr 19 w Krakowie - oraz ich uwarunkowań i wpływu na bezpieczeństwo panujące w danej grupie szkolnej. Badaniami objęto 21 uczniów z klasy III b (w tym 10 dziewcząt i 11 chłopców), w wieku 15 lat. Zastosowano następujące techniki badawcze: socjometryczne, test sprawności fizycznej, analizę dokumentów szkolnych, wywiad. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że sprawność fizyczna w III klasie gimnazjum ma istotny wpływ na popularność ucznia, stosowanie testów socjometrycznych jest niezbędne dla nauczyciela – wychowawcy klasowego do poznania sytuacji społecznej w klasie. Zaleca się wprowadzenie działań wychowawczych wobec uczniów odrzuconych, mających na celu spowodowanie poprawy wizerunku osób niepopularnych w badanej klasie III gimnazjum, szczególnie wobec ucznia zajmującego ostatnią pozycję socjometryczną.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-321a6334-0309-34be-b6e9-1e5cb643fc13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.