Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 136-148

Article title

DOWODZENIE DZIAŁANIAMI POLICYJNYMI Z WYKORZYSTANIEM ZESPOŁÓW NEGOCJACYJNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych działań policyjnych mających na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej możliwe jest m.in. poprzez wybór i zastosowanie odpowiedniego sposobu postępowania przez dowodzącego. Większość z nich może zostać rozstrzygnięta siłowo, ale również pokojowo przy wykorzystaniu negocjacji policyjnych. Prowadzenie ich daje możliwość zyskania cennego czasu, potrzebnego do wypracowania, przygotowania i wykorzystania takich sposobów zakończenia określonego incydentu, aby interwencja siłowa w ogóle nie była potrzebna. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji powinno wiązać się z niesieniem pomocy i zapobieganiem przestępstwom, a dopiero w przypadku poważnego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Negocjacje policyjne stanowią szczególny rodzaj komunikacji, gdzie celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, jako wartości nadrzędnych.

Year

Volume

Pages

136-148

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-322e6319-634c-3130-9f5b-ae6122f85e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.