PL EN


2019 | 5(1) | 273-285
Article title

REGULACJE PRAWA FINANSOWEGO W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest zakończeniem prac działu księgowego dając wstępny podgląd na działalność przedsiębiorstwa. Liczby i dane w nim ujęte powinny sposób rzetelny uwzględniać wszystkie operacje w ciągu roku obrotowego danej jednostki. Dzięki sprawozdawczości finansowej możliwe jest przełożenie danych księgowych na informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego oceny przez odbiorców zewnętrznych. sprawozdania finansowe, ustawa o rachunkowości, bilans, rachunek zysków i strat, cashflow
Year
Volume
Pages
273-285
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-32bf0f3e-1390-3435-8e39-0a7a6f15813a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.