Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5(1) | 273-285

Article title

REGULACJE PRAWA FINANSOWEGO W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest zakończeniem prac działu księgowego dając wstępny podgląd na działalność przedsiębiorstwa. Liczby i dane w nim ujęte powinny sposób rzetelny uwzględniać wszystkie operacje w ciągu roku obrotowego danej jednostki. Dzięki sprawozdawczości finansowej możliwe jest przełożenie danych księgowych na informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego oceny przez odbiorców zewnętrznych. sprawozdania finansowe, ustawa o rachunkowości, bilans, rachunek zysków i strat, cashflow

Year

Volume

Pages

273-285

Physical description

Dates

published
2019-09-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-32bf0f3e-1390-3435-8e39-0a7a6f15813a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.