Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 0(0) | 67-86

Article title

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE RATOWNICTWA MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC NA PRZYKŁADZIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia w układzie syntetycznym wybranych elementów związanych z współpracą strażaków Rzeczpospolitej Polskiej z ratownikami ze straży pożarnych i Federalnej Agencji Pomocy Technicznej w Republice Federalnej Niemiec. Współpraca ratowników w rejonie przygranicznym odegrała i odgrywa znaczącą rolę w poczuciu bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń niepolicyjnych w pasie przygranicznym. Współpraca ma dwa wymiary — jeden odnoszący się do reagowania na zagrożenia, a drugi odnoszący się do aspektów zachowań społecznych.

Year

Volume

Pages

67-86

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-33193d81-726c-3388-8e9f-24d6155687ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.