Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2013(4) | 78-93

Article title

Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) – instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych.

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule omówione zostały podstawy teoretyczne oraz istota inteligentnej specjalizacji (IS) w kontekście wdrażania nowej strategii „Europa 2020”. Wskazano mechanizmy warunkujące dofinansowanie przyszłych działań inwestycyjnych opartych na wiedzy i innowacjach, a następnie przedstawiono własne podejście do interpretacji i zakresu pojęcia inteligentnej specjalizacji. Ocenie poddano inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską, których zadaniem jest pomoc poszczególnym członkom Unii Europejskiej (UE) w wyznaczeniu własnej ścieżki dochodzenia do inteligentnej specjalizacji. Zidentyfikowano podstawowe problemy i bariery towarzyszące polskim regionom w tworzeniu strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz przedstawiono wnioski z powyższych rozważań The article describes the theoretical fundaments, as well as the essence of smart specialisation in the context of implementation of the European Union’s new growth and employment strategy – Europe 2020. Main mechanisms, which act as prerequisites for future investment activities based on knowledge and innovation, were pointed out in order to present the author’s own approach to the interpretation and scope of the notion of smart specialisation. The initiatives undertaken by the European Commission, aimed at helping individual member states in setting their own approaches to reaching the smart specialisation, have been evaluated. The basic problems and barriers that were encountered by the regions while creating the strategy for smart specialisation were identified and conclusions were formulated.

Year

Volume

Pages

78-93

Physical description

Dates

published
2020-04-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3329e5be-793c-3910-8127-efe366fc54a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.