Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 165-172

Article title

72. DOROCZNA KONFERENCJA AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KRYMINOLOGII NOWY ORLEAN, LA 16–19. XI. 2016 R.1

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
72. doroczna konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ASC) pod hasłem The Many Colors of Crime & Justice, która odbyła się w Nowym Orleanie w dniach od 16–19 XI 2016 r., zgromadziła 4612 (zarejestrowanych) uczestników. Był to kolejny rekord w historii konferencji kryminologicznych w wymiarze międzynarodowym i po raz drugi przekroczony został próg czterech tysięcy uczestników. Tradycyjnie już organizatorzy dokonali podziału programu konferencji na 48, głównie merytorycznych, kategorii tematycznych. W tym zakresie hasłowo wyróżniono m.in.: teorie kryminologiczne, faktory biospołeczne (genetyczne), społeczności, kobiety, kryminologię międzynarodową i porównawczą, przemoc, przemoc domową (klasyfi kowaną łącznie z przemocą naruszającą sferę intymną), nadużywanie narkotyków i substancji psychotropowych, przestępstwa z nienawiści, problemy dyskryminacji rasowej i etnicznej, przestępczość zorganizowaną, gangi, broń, karę śmierci, więziennictwo, przestępczość nieletnich i sądownictwo w sprawach nieletnich, zapobieganie przestępczości, przestępczość „białych kołnierzyków” (korporacyjną), przestępczość związaną z zatrudnieniem oraz w miejscu pracy, religię, rodziny, ekonomię, wiktymizację oraz politykę karną. Sprawozdanie nawiązuje do wybranych problemów obrad konferencji, które toczyły się w ramach około 1270 sesji, obejmujących szerokie spektrum problemów związanych z przestępczością, przestępcą oraz funkcjonowaniem środków zapobiegania przestępczości. Na co najmniej jednej trzeciej spośród wszystkich sesji podejmowana była problematyka teorii kryminologicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Autorzy niniejszego sprawozdania przedstawili referat: Traffi cking in Human Organs in Poland — Legal and Criminological Aspects (w sesji nr 305: Roundtable: Traffi - cking). Ponadto przedstawicielka najmłodszej generacji Białostockiej Szkoły Kryminologii mgr Emilia Truskolaska przedstawiła komunikat nt. Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, które odbyło się w dniach od 19 do 20 maja na Uniwersytecie w Białymstoku.

Year

Volume

Pages

165-172

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3331cd86-a85c-3f4a-a9b9-6bd24b2a7647
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.