Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2015 (35)(1) | 34-63

Article title

Wyznaczniki kryzysu społecznego w Europie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The aim of the paper is to present the essence of the social crisis in Europe at the European Union, national and regional level. Article uses the research methods of the social science, particularly from the field of social policy. Research results indicate that in the EU there is social differentiation, which became stronger after 2008. This social differentiation can be called a social crisis. It is also apparent that the EU has failed to permanently build a cohesive social area. Celem publikacji jest wskazanie istoty kryzysu społecznego w Europie na poziomie unijnym, krajowym oraz regionalnym. Artykuł wykorzystuje metody badawcze z nauk społecznych, szczególnie z zakresu polityki społecznej. Wnioski z badań wskazują, że w Unii Europejskiej występuje zróżnicowanie społeczne, które po 2008 r. stało się silniejsze, a które można nazwać kryzysem społecznym. Widoczne jest także, że UE nie udało się trwale zbudować spójnej przestrzeni społecznej.

Year

Volume

Pages

34-63

Physical description

Dates

published
2020-03-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-33479495-47dc-3697-8ec1-c1fe87a9df02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.