Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 570(5) | 3-13

Article title

Głos w dyskusji o celach i metodach leczenia osób uzależnionych od opioidów w Polsce

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja dotycząca skuteczności oraz zasadności stosowania poszczególnych metod leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Po dwóch stronach sporu stają: z jednej strony przedstawiciele ośrodków rehabilitacyjnych, które pracują według założeń społeczności terapeutycznej, z drugiej zwolennicy leczenia substytucyjnego, opierającego się na paradygmacie redukcji szkód. Programy zastępcze prowadzi się zazwyczaj w poradniach ambulatoryjnych. Przedstawicielom leczenia stacjonarnego stawiane są zarzuty, że dążenie do całkowitej abstynencji jest dla pacjentów celem zbyt trudnym do osiągnięcia, a programy substytucyjne krytykowane są za podtrzymywanie uzależnienia pacjentów. U podstaw sporu leżą jednak dwa błędy logiczne. Po pierwsze leczenie ambulatoryjne i stacjonarne nie stanowią dla siebie konkurencji, ponieważ odpowiadają na potrzeby innej grupy pacjentów i powinny być skierowane do osób znajdujących się na innym etapie rozwoju uzależnienia. Po drugie, to nie poradnie są najbardziej odpowiednim miejscem do prowadzenia programów substytucyjnych. Wokół placówek ambulatoryjnych, zwłaszcza posiadających w swojej ofercie program metadonowy, gromadzą się licznie osoby w zaawansowanym stadium uzależnienia. Mogą mieć one wysoce szkodliwy wpływ na, spotykane w poradniach, osoby, które nie biorą jeszcze narkotyków w sposób problemowy. Ponadto, zostało udowodnione naukowo (WHO, 2004), (Nalaskowska, Cierpiałkowska, 2014), że osoby korzystające z programów substytucyjnych w poradniach, odnoszą co prawda korzyści wynikające z redukcji szkód, nie towarzyszą im jednak istotne zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przeorganizowanie lecznictwa substytucyjnego i podzielenie go na dwa nurty w zależności od indywidualnego celu pacjenta – osobom zainteresowanym celem niskoprogowym - wydawanie metadonu na receptę poza poradniami, a dla osób dążących do faktycznej zmiany i abstynencji – włączenie programów substytucyjnych do społeczności terapeutycznych.

Year

Volume

Pages

3-13

Physical description

Dates

published
2018-06-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-336379d3-545d-333a-a426-a0587f1bfc57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.