Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(127) | 115-125

Article title

Nieuprawnione wypełnianie i używanie cudzego blankietu w świetle wybranych przepisów prawa karnego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule, jest przestępstwo polegające na bezprawnym wypełnianiu i używaniu blankietu bez zgody i na szkodę jego właściciela. Charakteryzowany czyn przestępny może łączyć się także ze zmianą jego treści lub podawaniem fałszywych informacji, deklaracji, oświadczeń, żądań czy zamówień. Ważnym uzupełnieniem powyższego wywodu jest przybliżenie historycznego kształtowania się regulacji karnoprawnych w tym zakresie. Przedmiotem omówienia są też sankcje karne oraz zespół cech tworzących wypadek mniejszej wagi.

Year

Volume

Pages

115-125

Physical description

Dates

published
2019-12-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-33c68d6a-178a-3077-860a-ccf9c8b81522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.