Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 137-161

Article title

PROCEDURY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem kontroli zarządczej jest stałe usprawnianie zarządzania, którego konsekwencją ma być wzrost efektywności i skuteczności działania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, działów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. W rezultacie ma służyć zwiększeniu efektywności i skuteczności działania całej polskiej administracji publicznej. Kontrola zarządcza wskazuje, iż dobrze zarządzana organizacja to organizacja, która osiąga postawione przed nią cele, wykonuje swoje zadania w sposób wydajny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a jej sprawozdania odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Obok orientacji na realizację celów i zadań rysem charakterystycznym kontroli zarządczej jest akcentowanie indywidualnej odpowiedzialności kierownika (rozliczalności publicznej). Kontrola zarządcza zakłada samodoskonalenie organizacji, ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych przez organizację procesów. kontrola zarządcza, dokumentacja kontroli zarządczej, procedura systemu kontroli zarządczej, ustawa o finansach publicznych

Year

Volume

Pages

137-161

Physical description

Dates

published
2020-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-34bfaf1e-8025-391f-b99c-da103af9fb4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.