Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 133(1) | 135-142

Article title

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ POLICJANTA W ŚWIETLE WYBRANYCH ASPEKTÓW PRAWNYCH I FILOZOFII BEZPIECZEŃSTWA

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi problematyki dotyczącej podstawowych zasad etyki zawodowej policjanta. W jego treści odniesiono się do praw i obowiązków policjanta, wynikających z przepisów miękkiego i twardego prawa, które znajdują zastosowanie w służbie funkcjonariuszy polskiej Policji. Opisano najważniejsze regulacje determinujące etyczny sposób postępowania, stanowiący w istocie etos tej służby. W tym kontekście ukazano deontologiczne aspekty zawodu policjanta wypływające z ogólnych norm i wartości moralnych, z położeniem szczególnego nacisku na znaczenie ich wymiaru teologicznego. Jednocześnie tytułową tematykę przedstawiono w perspektywie fi lozoficznej, sygnalizując wyzwania, jakie stoją przed tą formacją w obszarze bezpieczeństwa z uwzględnieniem jego poziomu lokalnego, regionalnego i globalnego.

Year

Volume

Pages

135-142

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-34e84473-2730-36c1-a594-fd2c8e8406b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.