Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 586(1) | 60-69

Article title

Upełnomocnianie (empowerment) kobiet z plemienia Hmongów w Wietnamie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Siły społeczne drzemiące w ludziach mogą zostać wykorzystane w metodzie upełnomocniania, czyli empowermentu. Metoda ta pozwala wyzwolić siły społeczne i zmienić funkcjonowanie człowieka i grup społecznych. W niniejszym artykule na podstawie studium przypadku zostanie przedstawiona siła kobiet z grupy etnicznej Hmongów zamieszkujących północny Wietnam. Autorka opisuje jak siły społeczne drzemiące w jednej kobiecie mogą poderwać do działania inne kobiety ze środowiska lokalnego i stać się kołem napędowym do wyzwolenia finansowego, a tym samym podniesienia jakości życia mniejszości etnicznej.

Year

Volume

Pages

60-69

Physical description

Dates

published
2020-02-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-359df6f1-f9d8-3854-be1e-78316df2178c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.