Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 40-53

Article title

ROLA POLICJI W SYSTEMIE OCHRONY LUDNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ISLANDII

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Islandii po 2008 r. nastąpiła centralizacja i koordynacja sił i środków potrzebnych do ochrony ludności i bezpieczeństwa cywilnego. Obowiązki w zakresie ochrony ludności na szczeblu krajowym są delegowane na komendanta krajowego policji, który działa zgodnie z rządową polityką ochrony ludności i bezpieczeństwa. Niezawodność funkcjonowania systemu udało się uzyskać dzięki ścisłej współpracy urzędników wielu szczebli administracji rządowej i samorządowej, którą nadzoruje komendant krajowy policji.

Year

Volume

Pages

40-53

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-35a04e65-1437-39ae-8a40-6ebd123f704f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.