Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2018 | 24(4) | 25-36

Article title

Rosyjski Obwód Kaliningradzki jako przyszły obszar rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie Morza Bałtyckiego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy perspektyw rozwoju turystyki medycznej i zdrowotnej w regionie Kaliningradu. Głównym celem badań jest potencjał regionu kaliningradzkiego w rozwoju turystyki zdrowotnej i określenie miejsca turystyki zdrowotnej tego regionu w obszarze Morza Bałtyckiego. W ramach badań dokonano przeglądu literatury i przeanalizowano doświadczenia rosyjskich i zagranicznych badaczy. Do zilustrowania wyników wykorzystano metodę kartograficzną, a wyniki analizy przedstawiono w postaci wykresów i tabel. W artykule rozważono naturalne i geograficzne przesłanki rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie bałtyckim, przeanalizowano bazę sanatoryjno-uzdrowiskową w Obwodzie Kaliningradzkim i przedstawiono dynamikę frekwencji w ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych w regionie od 2012 do 2016 r. Pokazano potencjał każdej gminy w rozwoju turystyki medycznej i sanatoryjno-uzdrowiskowej. Ustalono, że Obwód Kaliningradzki ma znaczny potencjał dla rozwoju turystyki terapeutycznej, zdrowotnej i medycznej w regionie bałtyckim: rozwinięta sieć sanatoryjno-uzdrowiskowa, zasoby naturalne (woda mineralna, błoto lecznicze itp.), korzystne położenie geograficzne, przystępne ceny leczenia uzdrowiskowego). Konieczne jest jednak rozszerzenie zakresu usług sanatoryjno-uzdrowiskowych, aby móc konkurować z podobnymi instytucjami w krajach bałtyckich i sąsiedniej Polsce oraz poprawa infrastruktury medycznej i usług medycznych w regionie w celu rozszerzenia ich zakresu.

Year

Volume

Pages

25-36

Physical description

Dates

published
2019-04-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-368f6ac6-4f3c-38a0-b1c6-24c61b44d944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.