Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 173-178

Article title

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI — PRAWA CZŁOWIEKA — ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Emil W. Pływaczewski, Wydawnictwo Temida 2 Białystok 2017, ss. 652

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Książka „Bezpieczeństwo obywateli — prawa człowieka — zrównoważony rozwój: polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” jest kompletnym dziełem naukowym zawierającym na 652 stronach zbiór wartościowych treści z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w skali mikro i makro, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa, kryminologii oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Książka wypełnia lukę na krajowym rynku wydawniczym, gdzie brakowało wyczerpującego opracowania w zakresie odzwierciedlonym tytułem. Ma ona uniwersalny charakter interdyscyplinarny, pozwalający zrozumieć istotę i zakres troski o bezpieczeństwo obywateli przedstawicielom wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, dla których problematyka bezpieczeństwa obywateli stanowi istotę badań naukowych bądź związana jest z procesem dydaktycznym.

Year

Volume

Pages

173-178

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-36acbff5-b20b-3686-9892-835bd1741250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.