Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(124) | 5-12

Article title

Kilka uwag o zasadach wynagradzania szkód wyrządzonych użyciem policyjnych psów służbowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule poruszony został problem wyboru reżimu odpowiedzialności, według którego ma miejsce wynagradzanie szkód wyrządzonych użyciem przez policjanta psa służbowego. Teoretycznie może w tym wypadku wchodzić w grę odpowiedzialność zarówno z tytułu nadzoru nad zwierzęciem (art. 431 k.c.), jak i z tytułu wykonywania władzy publicznej (art. 417 § 1 oraz art. 4172 k.c.). W obu wypadkach odpowiedzialność tę ponosi Skarb Państwa, którego jednostkami organizacyjnymi (stationes fisci) są m.in. jednostki Policji. Specyfika powyższych szkód przemawia za wyborem drugiej ewentualności, czyli poddaniem ich reżimowi odpowiedzialności z tytułu wykonywania władzy publicznej

Year

Volume

Pages

5-12

Physical description

Dates

published
2019-11-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3713d6ce-8107-3521-bdc5-b5e7e12995dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.