Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 135(3) | 183-194

Article title

REGLAMENTACJA DOSTĘPU DO BRONI W ASPEKCIE SYSTEMOWYM

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Dostęp do niektórych rodzajów broni, w tym przede wszystkim do broni palnej, jest objęty w Polsce reglamentacją, na którą składają się wymogi określone w ustawie o broni i amunicji oraz procedura. Poszczególne organy Policji, jako podmioty administracji publicznej, są uprawnione do wydawania (w ramach czynności administracyjno-porządkowych) decyzji administracyjnych, m.in. pozwolenia na broń. Działalność w tym zakresie ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa z uwagi na kontrolę nad użytkownikami broni oraz samą bronią używaną przez osoby fi zyczne w kraju. W ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie bronią, o czym świadczą policyjne statystyki. Dążenia oraz potrzeby jednostek są w tym zakresie zróżnicowane. Celem systemu reglamentacji dostępu do broni jest więc kontrola nad posiadaczami broni w ramach ogólnie pojętego bezpieczeństwa innych osób oraz porządku publicznego.

Year

Volume

Pages

183-194

Physical description

Dates

published
2020-01-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3761fdce-5d67-3948-8ab4-13faf6d39bdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.