Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 63-69

Article title

CZY POLICJA MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA WOLNO ŻYJĄCE? (NA KANWIE INTERESUJĄCEGO PRZYPADKU)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Konstrukcje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące (łowne oraz podlegające ochronie gatunkowej) stanowią przedmiot regulacji przepisów szczególnych ustawy — Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie przyrody. W niektórych wypadkach wynagradzanie tego rodzaju uszczerbków może opierać się na zasadach ogólnych, czyli unormowaniach kodeksu cywilnego z zakresu czynów niedozwolonych. Pod tym względem doniosłe znaczenie ma zwłaszcza art. 417 § 1 k.c., zawierający podstawową formułę odpowiedzialności odszkodowawczej m.in. Skarbu Państwa z tytułu niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej. Na tej podstawie prawnej można obciążyć odpowiedzialnością jednostkę Policji, jeżeli jej funkcjonariusze, wadliwie realizując swoje obowiązki służbowe, przyczynili się do wyrządzenia przez zwierzę wolno żyjące szkód innym podmiotom.

Year

Volume

Pages

63-69

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-37ece504-03e9-3233-a5b2-0c44aaa4a3e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.