Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 584(9) | 33-46

Article title

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki w okresie 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku orzeczenia separacji – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł został poświęcony instytucji domniemania pochodzenia dziecka od męża matki jako jednemu z trzech sposobów ustalenia pochodzenia dziecka od ojca. W ocenie autorki przy obecnej dostępności badań genetycznych (DNA) regulacja „rozciągająca” to domniemanie na dzieci, które urodziły się po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, orzeczeniu separacji oraz uznaniu któregokolwiek z rodziców za zmarłego, nie realizują zasady ochrony dobra dziecka a w szczególności jego prawa do wychowywania się w rodzinie oraz prawa do tożsamości. Zdaniem autorki obecny kształt regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki znacznie utrudnia a na pewno odwleka w czasie możliwość ustalenia ojcostwa biologicznego i przyznania ojcu biologicznemu statusu ojca prawnego, co jest najbardziej pożądane i zasadne. Obecny stan prawny nie jest korzystny ani dla dziecka, ani dla jego biologicznego ojca, ani dla byłego męża jego matki. Uwzględnienie przez ustawodawcę postępu genetyki i umożliwienie na podstawie pozasądowych wyników testów DNA uznania ojcostwa, w dowolnym momencie urodzenia dziecka po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa jego matki przez genetycznego ojca, znacznie usprawniłoby procedurę ustalania ojcostwa oraz odciążyło sądy. Zmiany te mają ogromne znaczenie także w kontekście ewolucji rodziny i coraz większej akceptacji związków nieformalnych, w których rodzą się i wychowują dzieci.

Year

Volume

Pages

33-46

Physical description

Dates

published
2019-11-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-38fae209-a577-3505-b3b0-d9506722f50a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.