Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2017 | 17(1) | 61-74

Article title

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako pozytywny efekt uboczny działań międzynarodowych na przykładzie projektu CROSSROADS 2.0

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to wyzwanie podejmowane na różne sposoby przez wydziały uczelni wyższych, nauczycieli szkół średnich oraz temat wielu badań. Do tej pory jednak w literaturze nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi kwestii wkładu międzynarodowych projektów uczelnianych do systemu EZR. Niniejszy artykuł opisuje studia przypadków i analizuję od strony teoretycznej rolę, jaką odgrywają międzynarodowe projekty współpracy międzyuczelnianej w praktycznej integracji działań lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach EZR. Takie podejście do wdrażania edukacji dla zrównoważonego rozwoju przyjęto w rejonie kaliningradzkim, jednym z transgranicznych regionów nadbałtyckich. Badanie obejmuje wszystkie trzy wymiary trwałego rozwoju, tzn. ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, oraz poprawę środowiska regionalnego. W artykule omówiono akty prawne władz federalnych i regionalnych oraz przeszkody i możliwości rozwoju zintegrowanego podejścia do EZR. Tytułowy projekt „Zatoki jako miejsca spotkań turystów i mieszkańców krajów południowo-wschodniego regionu Bałtyku: od czasów historycznych do teraźniejszości” jest realizowany przez trzy kraje nadbałtyckie i stanowi kontynuację projektu CROSSROADS. Wyniki projektu potwierdzają wnioski wynikające z rozważań teoretycznych na temat istniejących podejść w tej dziedzinie.

Year

Volume

Pages

61-74

Physical description

Dates

published
2018-10-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-39abfee1-d780-36a0-93ed-e44cf1fa2316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.