Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(2) | 167-178

Article title

Poczucie samotności a satysfakcja z życia osób przebywających w krakowskich domach pomocy społecznej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących zależności pomiędzy wskaźnikiem poczucia samotności a poziomem satysfakcji z życia wśród osób przebywających w domach pomocy społecznej w Krakowie. Badań zostały zrealizowane w pięciu domach pomocy społecznej na terenie Krakowa. Wzięło w nich udział 70 osób (50 kobiet oraz 20 mężczyzn). Badania przeprowadzono za pomocą „Skali Satysfakcji z Życia” oraz „Skali do pomiaru poczucia samotności” De Jong Gierveld”. Na podstawie analizowanego materiału badawczego wykazano zależność pomiędzy wskaźnikiem poczucia samotności a poziomem satysfakcji o charakterze ujemnym.

Journal

Year

Volume

Pages

167-178

Physical description

Dates

published
2020-05-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3a02e4c0-88cc-3778-b8d7-61a4b7d6ae58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.