Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 567(2) | 28-46

Article title

Oddziaływania środowiska rodzinnego na kształtowanie i strukturę tożsamości dziecka w percepcji młodzieży – studium fenomenograficzne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Opracowanie stanowi prezentację studium fenomenograficznego. Sednem zastosowanego, podejścia badawczego jest poznanie podmiotowych sensów, jakie badane osoby nadają zjawiskom otaczającego ich świata. Temu „rozumieniu” nadaje się tutaj znaczenie podstawowe. Istota dokonywanej w prezentowanych rozważaniach analizy, związana jest ściśle ze sposobem, w jaki badana grupa postrzega codziennie świat, w którym żyje. Dzięki zastosowanej metodzie wywiadu udało się dotrzeć do znaczeń, jakie badana młodzież nadawała rodzinie. Oglądowi badawczemu została poddana ich percepcja, rozumienie, odczuwanie i konceptualizowanie – nadawanie znaczeń. W drodze tak dokonywanej analizy materiału badawczego wyodrębniono siedem podstawowych, wyłaniających się znaczeń rodziny, jakie wskazywała badana grupa. Opisując kolejne interpretacje podpierano je wypowiedziami, w których wyraźnie przedstawiane były adekwatne koncepcje. Wyodrębnione koncepcje plasują się w dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest, jeśli można dokonać takiego sformułowania, bezpośrednie postrzeganie, perspektywa rodziny w pierwszym dokonywanym oglądzie, spojrzeniu. Druga płaszczyzna to głębiej analizowana i dostrzegana sfera złożonych relacji i przekazu. Umiejscowiono trzy pierwsze identyfikacje: rodzinę jako osoby, miejsce i więzi, w swoiście rozumianej płaszczyźnie bezpośredniego pojmowania rodziny, zaś cztery kolejne: rodzinę jako nauczyciela, nośnik, dawce i biorcę jako wskazania wynikające z głębiej analizowanej i dostrzeganej sfery złożonych relacji i przekazu. Dyskusja nad wyłonionymi koncepcjami rodziny doprowadziła do wskazania rodziny jako współtwórcy tożsamości młodego człowieka. Autora prezentowanych rozważań, na bazie uzyskanego materiału badawczego wskazuje na rodzinę jako na tworzywo, którego dziecko a później młody człowiek „używa” do budowania własnego obrazu świata i przede wszystkim siebie samego w tym świecie.

Keywords

Year

Volume

Pages

28-46

Physical description

Dates

published
2018-04-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3a8b2448-d823-3695-91f3-93dd9d4ba1ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.