Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 92-102

Article title

CENTRALNY MAGAZYN ZBIORÓW MUZEALNYCH – NOWE ZADANIE NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Muzeum to zbiory. Bezpieczne i odpowiednie ich przechowywanie zawsze było, jest i będzie podstawowym, statutowym działaniem każdego muzeum. Jak wynika z krajowych i międzynarodowych źródeł, w muzeach eksponuje się na stałe jedynie niewielki procent ich zbiorów, a pozostałą ogromną większość przechowuje się w magazynach. W związku z tym właśnie posiadanie odpowiedniej powierzchni magazynowej powinno być zawsze pierwszoplanowym celem każdego muzeum, jego zarządu i organizatora. Niestety, historia i praktyka pokazują, że właśnie w tym obszarze muzea zawsze miały i nadal mają największe potrzeby. Światowe muzealnictwo zmaga się z ciągle aktualnym problemem w obszarze magazynowania muzealnych zbiorów, który w znacznym stopniu dotyczy również polskich muzeów. Szczęśliwie, od przeszło dwóch dekad trwa proces rzeczywistych zmian w tym obszarze. Ich efektem są nowo budowane, nowoczesne magazyny, które zgodnie ze współczesnymi standardami, zapewniają wysoki poziom ochrony zbiorów, przy jednoczesnym zastosowaniu ekonomicznych kosztów budowy oraz niskiego zużycia energii podczas eksploatacji. Również Polska uczestniczy w tych zmianach. W ostatnich latach temat muzealnych magazynów znalazł się na liście ważnych zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w 2016 r. zleciło NIMOZowi opracowanie odpowiednich raportów, analiz i koncepcji, a w 2018 r. formalnie powierzyło zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM). W strukturze organizacyjnej NIMOZ-u umieszczono nowe stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych. Tym samym nastąpił niezwykle ważny moment w historii polskiego muzealnictwa – w MKiDN i podległej mu instytucji kultury oficjalnie podjęto konkretne czynności zmierzające do rozwiązania problemów magazynowania muzealnych zbiorów w Polsce. Zakłada się, że CMZM stanie się pilotażowym i modelowym rozwiązaniem, na którego przykładzie można będzie tworzyć kolejne magazyny dla muzeów w innych regionach Polski.

Journal

Year

Volume

60

Pages

92-102

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3afcaa94-1884-30e6-b523-560d02b92511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.