Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(1) | 84-103

Article title

„Nauczyć, jak żyć”. Przedstawiciele służb społecznych o procesie wychodzenia z bezdomności

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W literaturze poruszającej problematykę bezdomności stosuje się termin „wychodzenie z bezdomności”. Nie jest on jednak sprecyzowany. Intuicyjnie rozumiany jest jako pokonanie kryzysu, opuszczenie schroniska i zamieszkanie w lokalu, w którym klient może funkcjonować samodzielnie. Wątpliwości budzi np. kwestia czasu, po którym można uznać, że dana osoba z bezdomności „wyszła”. Celem artykułu jest ukazanie opinii praktyków, tj. pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, kadry zarządzającej placówkami dla osób bez własnego dachu nad głową na temat interpretacji terminu „wyjście z bezdomności”. W tekście zaprezentowano wyniki badania realizowanego w 2018 r. wśród 155 praktyków reprezentujących 30 placówek (schroniska, noclegownie, domy samotnej matki). Wynika z niego, że „wyjście z bezdomności” rozumiane jest jako opuszczenie schroniska i pewność, że klient samodzielnie funkcjonuje w środowisku społecznym przez co najmniej 7–12 miesięcy. Jednocześnie musi on mieć pracę, samodzielnie się utrzymywać, zbudować sieć kontaktów społecznych, pozostawać w abstynencji. Badanie ukazało także, że według 38% ankietowanych ich klienci nie są zainteresowani „powrotem do domności” i raczej wolą przebywać w placówce. Związane jest to z ich uzależnieniami, długim stażem bezdomności i poczuciem bezradności.

Journal

Year

Volume

Pages

84-103

Physical description

Dates

published
2020-04-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3b3ece70-969d-3039-b0dd-2fa970b97248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.