Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 0(0) | 87-97

Article title

POLICJA I JEJ ROLA W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Polska Policja jest uzbrojoną i umundurowaną formacją służącą społeczeństwu. Jej zadania związane są w głównej mierze z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusze Policji pełniący służbę w strefach przygranicznych realizują także zadania związane z ochroną granicy państwowej. W artykule, na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych, przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony granicy państwowej realizowane przez polską Policję. Szczegółowo omówiono zadania, jakie realizują funkcjonariusze Policji w ramach współpracy ze Strażą Graniczną (dalej jako: SG). Przedstawiono także sposoby przygotowania funkcjonariuszy Policji do pełnienia służby na obszarach przygranicznych. W artykule przytoczono również przykłady współpracy funkcjonariuszy Policji i SG, których efektem było wykrycie i zatrzymanie sprawców przestępstw oraz zabezpieczenie nielegalnego towaru oraz towaru bez wymaganych prawem polskich znaków akcyzy. Celem artykułu było przedstawienie ważnej roli Policji w ochronie granicy państwowej. Przedmiotem rozważań uczyniono zjawisko współpracy polskiej Policji ze SG we wszystkich możliwych obszarach związanych z ochroną granicy państwowej. Na podstawie analizy zgromadzonej literatury przedmiotu w rozważaniach przyjęto hipotezę, że polska Policja pełni istotną rolę w ochronie granicy państwowej.

Year

Volume

Pages

87-97

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3b5ef140-d0ae-340c-a88a-80b49ebd2af9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.