Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20(20) | 250-274

Article title

CZTEROLETNI PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W AMERYKAŃSKIM SYSTEMIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przeglądy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego są podstawowym narzędziem planowania strategicznego w Stanach Zjednoczonych od ponad dwudziestu lat. W 1997 roku Kongres USA ustawowo zobowiązał Sekretarza Obrony USA oraz Przewodniczącego Połączonych Szefów Sztabów do przeprowadzania w cyklu czteroletnim kompleksowego przeglądu obronnego (ang. Quadrennial Defense Reviews; QDR). Ustawa ta wpłynęła na sposób planowania polityki amerykańskiej także w innych, niż obronna, dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. Przedmiotem zainteresowania autora jest Czteroletni przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba określenia, jaki wpływ przegląd ten wywiera na amerykański system zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak wpływa on na kierunki polityki prowadzonej przez rząd USA, a także jakie wnioski metodologiczne i organizacyjne mogą być przedstawione polskim decydentom politycznym w tym zakresie. Opracowanie odpowiedzi na tak postawione pytania wydają się uzasadnione potrzebą określenia, jakie przygotowania powinny być przedsięwzięte, aby polskie przeglądy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego przyczyniały się do poprawy efektywności, adekwatności i ekonomiczności systemu bezpieczeństwa narodowego w naszym kraju.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3b648805-cb4d-3982-99cd-7754f8ee2f15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.