Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 573(8) | 51-59

Article title

Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Celem artykułu było ustalenie, czy aktywność na portalach społecznościowych może mieć związek z poczuciem samotności młodzieży. Metody: W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji, zawierającym pytania z kafeterią zamkniętą i otwartą oraz polską adaptacją Skali Samotności De Jong Gierveld. Przebadano łącznie 63 uczniów, w tym 43 dziewczyny (68,3%) i 20 chłopców (31,7%), w wieku 12–13 lat (klasy siódme). Wyniki: Uzyskane wyniki podzieliły badaną młodzież na dwie grupy. Pierwszą, stanowiły osoby nie odczuwające samotności (69,8%), drugą grupę (30,2%) – osoby odczuwające samotność w znacznym i umiarkowanym stopniu. Różnice w porównywanych grupach wystąpiły w odniesieniu do ilości czasu spędzanego na portalach w ciągu dnia, liczby znajomych oraz w długości posiadania konta na portalach społecznościowych. Wnioski: Uzyskane wyniki pokazują, że młodzież wskazująca na zadowolenie i satysfakcję z kontaktów społecznych (grupa A), deklarowała jednocześnie aktywność na portalach społecznościowych powyżej 2 godzin dziennie. Natomiast osoby, które odczuwały braki w kontaktach z innymi, w tym brak przyjaciela (grupa B), deklarowały korzystanie z portali do 1 godziny dziennie. W porównywanych grupach wystąpiły również różnice w odniesieniu do ilości znajomych na portalach oraz w długości posiadania konta. W pozostałych analizowanych obszarach, nie odnotowano różnic w porównywanych grupach.

Year

Volume

Pages

51-59

Physical description

Dates

published
2018-11-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3bd54747-e3a2-33d4-8a2e-80709369949c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.