Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(2) | 5-26

Article title

Współczesne wyzwania pracy socjalnej w Ohio, USA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Pracownicy socjalni zajmują się problemami poszczególnych ludzi, ich rodzin, organizacji i społeczności. Jednakże wyzwania współczesności wymuszają zmiany w założeniach teoretycznych, charakterze badań i praktyce zawodu. Praca socjalna w Stanach Zjednoczonych jest skodyfikowaną profesją z określonym na poziomie federalnym zestawem standardów i zasad etycznych, z licencją uzyskiwaną na poziomie stanowym i polityką zawodową definiowaną na poziomie krajowym i lokalnym. Dzięki temu pracownicy socjalni mogą być przygotowani do myślenia systemowego i do pracy z „człowiekiem w jego środowisku” na poziomie jednostki i zbiorowości. W artykule prześledzimy, jak wyzwania XXI wieku wpływają na nauczanie zawodu i na praktykę pracy socjalnej. Zarówno ekonomia, jak i globalizacja stwarzają nowe wyzwania wyrażające się w nowych problemach społecznych. Nowe technologie cyfrowe przyczyniają się do tworzenia nowych edukacyjnych i klinicznych możliwości kontaktu z człowiekiem, chociaż ze względu na swoją cenę technologie wykluczyły grupę ludzi o niskich dochodach („podział cyfrowy”). Nauczanie pracy socjalnej musi poradzić sobie zarówno z presją ekonomicznych uwarunkowań na rynku edukacji, jak i z osiągnięciami badań empirycznych w takich dziedzinach, jak leczenie zorientowane na traumę, zdrowienie psychiczne, zapobieganie znęcaniu się, troska o osoby starsze oraz z wszelkimi innymi zmianami, będącymi skutkiem nowoczesności i globalizacji. W artykule przedstawiono współczesne wyzwania, jakie stoją przed pracą socjalną i ich znaczenie w życiu zawodowym studentów i praktyków.

Journal

Year

Volume

Pages

5-26

Physical description

Dates

published
2019-09-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3bec88e9-5165-3af1-8d2d-1e6b3219c875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.