Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22(22) | 277-318

Article title

ZŁO AGRESYWNE. PRZEMYŚLENIA ZARATUSZTRY

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jedną z idei wymagających specjalnej uwagi wszystkich strategów bezpieczeństwa jest idea zła, postrzegana zarówno jako idea „w sobie” jak i w odniesieniu do zła w konkrecie, z którym przychodzi się spotkać. Czy zło jest realne, które należy niszczyć i burzyć, czy jest ono jedynie brakiem dobra, który należy uzupełnić by podtrzymać zachwiane lub zubożone dobro (lub porządek dobra)? Artykuł zwraca uwagę na zapomniane dziś refleksje Zaratusztry (VI wiek p.n.e.) oraz adaptacje pewnych jego teorii wplecionych w kontekst współczesnych definicji rzeczywistości, natury ludzkiej, wrogości, wojny i roli przywódcy. W podsumowaniu zawarta jest zachęta do zastanowienia się nad tym, czego może nauczyć się współczesna strategia bezpieczeństwa od Zaratusztry.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3c3db506-77a0-3f37-b9d2-3aa394195d95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.