Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 177-196

Article title

STUDIUM EMPIRYCZNE FEDERALIZMU I STABILNOŚCI POLITYCZNEJ W NIGERII

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Federalizm i stabilność polityczna to dwie koncepcje, które mają znaczenie dla wszystkich współczesnych społeczeństw. Federalizm promuje pluralizm i rozproszenie władzy, co jest korzystne dla wieloetnicznego społeczeństwa. Jednakże, w Nigerii praktykowanie federalizmu wywołało niekończące się napięcia wśród osób, społeczności i grup etnicznych. Niemniej jednak badanie ujęte w niniejszym artykule dowodzi, że zdrowy federalizm jest politycznym panaceum na przemoc na tle etnicznym, kryzys rządów i niestabilność polityczną w Nigerii. W artykule empirycznie zbadano związek między federalizmem a stabilnością polityczną w Nigerii. W artykule przyjęto opisowy i przypadkowy schemat badań, a także metodę ankiety. W badaniu wzięło udział łącznie 428 respondentów, zbadanych przy użyciu ustrukturyzowanego kwestionariusza. Dane analizowano przy użyciu korelacji iloczynu Pearsona i analizy regresji liniowej. Ustalenia ujawniły, że federalizm ma pozytywny i znaczący związek ze stabilnością polityczną w Nigerii przy R = .732, R2 = 614 przy p = 0,000. Wynik statystyczny pokazuje, że istnieje silny związek między federalizmem a stabilnością polityczną w Nigerii oraz, że federalizm stanowi 61,4% zmian stabilności politycznej w Nigerii. Wymagane wnioski i zalecenia zostały przedstawione w świetle ustaleń empirycznych i teoretycznych. federalizm, stabilność polityczna, demokracja, Nigeria

Year

Volume

Pages

177-196

Physical description

Dates

published
2020-01-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3c57cfb4-09e3-353b-b063-ab9020ce9dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.