PL EN


2019 | 35(35) | 37-53
Article title

Koncepcja procesu kwalifikacyjnego do Służby Ochrony Państwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji procesu kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Służbie Ochrony Państwa, która z dniem 1 lutego 2018 roku została powołana w miejsce Biura Ochrony Rządu. Wszelkie wymagania stawiane kandydatom w procesie naboru do tej służby zostały określone przez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specyfika zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga m.in. ponadprzeciętnej sprawności fizycznej, wysokiej odporności na sytuacje stresowe oraz umiejętności pracy zespołowej. W obliczu zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie komórki odpowiedzialne za rekrutację stawiają kandydatom wysokie wymagania. Na wybór najlepszych kandydatów na funkcjonariuszy, którzy zapewnią najwyższe standardy realizacji działań ochronnych w kraju oraz poza jego granicami, pozwoli odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji. W artykule została przedstawiona autorska koncepcja takiego procesu. W tym celu zastosowano teoretyczne metody badawcze. Analizie poddane zostały dokumenty związane z procesem naboru kandydatów do Służby Ochrony Państwa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3ca293ca-1a16-3f78-86f1-2ad5d5e8e29c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.