Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(4) | 91-114

Article title

Piecza zastępcza nad dzieckiem jako zadanie samorządu powiatowego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niejednokrotnie pojawiające się problemy i zagrożenia w rodzinach stanowią przyczynę, dla której dzieci zostają umieszczone w pieczy zastępczej. W takiej sytuacji, aby skutecznie nieść pomoc dziecku i rodzinie, należy uwzględniać szeroki kontekst i różnorodne uwarunkowania opieki zastępczej. Zadania związane z organizacją systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem zostały przez ustawodawcę przydzielone jednostkom organizacyjnym samorządu na szczeblu powiatu. W artykule zostały przestawione treści dotyczące pieczy zastępczej jako zadania samorządu powiatowego: omówiono rodzaje rodzin zastępczych, aspekty prawno-organizacyjne tej formy opieki oraz istotę organizacji pieczy zastępczej nad dzieckiem na poziomie powiatu.

Journal

Year

Volume

Pages

91-114

Physical description

Dates

published
2020-08-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3ca610ae-4814-3ccd-abdd-5edf5a391b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.