PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 71-78
Article title

PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI CZASOWEJ W MUZEUM A DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest wskazanie kilku możliwych modeli edukacji i skonfrontowanie ich z polską praktyką muzealną. W tym celu odwołuję się do konkretnego programu edukacyjnego, stworzonego przez piszącego te słowa, który towarzyszył wystawie „Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie (1874-1883)” zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu w dniach 21.03-6.04 2010 roku. Dało to możliwość przyjrzenia się i omówienia nie tylko samego programu edukacyjnego, ale także jego przygotowań. By zminimalizować sferę emocjonalną przywołuję zewnętrzne „kryterium” – modele edukowania omówione przez Helene Illeris w artykule z 2009 r. na temat praktyk edukacyjnych w duńskich muzeach (Visual events and the friendly eye: modes of educating vision in new educational settings in Danish art galleries). Pisze ona o edukacji „oka zdyscyplinowanego”, „oka estetycznego”, „oka pożądającego”, wreszcie „oka przyjaznego”, krótko je charakteryzując i łącząc z określonymi typami muzeów/galerii. Uważne przyjrzenie się stosowanym na tej wystawie czasowej rozwiązaniom pozwoliło na określenie dominującego typu edukowania „oka” i jego relacji z pozostałymi typami. Otóż w przypadku poznańskiej wystawy na pierwszy plan wysunięta została aranżacja plastyczna, która odwoływała się do „estetycznego oka”. W nieco mniejszym stopniu mieliśmy do czynienia z edukowaniem „oka zdyscyplinowanego”, w najmniejszym zaś „pożądającego”, „przyjazne” pozostawiając zupełnie na uboczu.Na koniec pojawia się także osoba edukatora muzealnego wraz z określeniem zakresu jego obowiązków i kompetencji w poszczególnych modelach edukacji. Okazuje się, że edukatorzy są mocno związani z modelem, jaki reprezentuje instytucja, w której działają. W zależności od otwartości jednostki (muzeum, galeria) wysiłki edukatorów mogą wydać obfity plon lub nie przynosić większych rezultatów. Dlatego zachęcam do szerokiej dyskusji nie tylko o samym zagadnieniu edukowania, ale modelu instytucji muzealnej, będącej w stanie odpowiedzieć na oczekiwania współczesnego widza.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
71-78
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-3e461eb7-91ab-3c7d-8151-a67cab21c99f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.