Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 566(1) | 39-46

Article title

Roboty humanoidalne jako dylemat rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Rozwój pedagogiki wraz z rewolucyjnymi odkryciami z dziedziny mikroelektroniki stał się siłą napędową społeczeństwa informacyjnego, nazywanego również jako społeczeństwo wiedzy. Jego rzeczywistość powoduje dziś niewyobrażalne zmiany w edukacji i wychowaniu, mentalności oraz życiu codziennym człowieka. Dynamiczny rozwój technologiczny spowodował jakościowe i ilościowe zmiany w technologii kształcenia, umożliwiając wykorzystanie coraz nowszych mediów dydaktycznych. Proste środki zostały uzupełnione, a w większości przypadków zastąpione mediami złożonymi w tym robotami humanoidalnymi. W związku z tym, iż żyjemy w szczególnym okresie rozwoju cywilizacji wkrótce różnego rodzaju automaty i roboty staną się częścią wyposażenia szkolnych pracowni. Ta tendencja jest już wyraźnie zarysowana w krajach wysoko rozwiniętych technologicznie. Czy tego chcemy, czy nie, automatyka, robotyka i informatyka będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. Co więcej, już niedługo całe zastępy mniej lub bardziej inteligentnych robotów pojawią się w naszym otoczeniu gruntownie je zmieniając. Od nas zależy przygotowanie się do najbliższej przyszłości by nie stać się ofiarami własnej technologii i wynalazczości.

Year

Volume

Pages

39-46

Physical description

Dates

published
2018-03-07

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3ee13b18-c8f1-354f-8aab-bd4111da39fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.