Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 26(26) | 102-118

Article title

UZALEŻNIENIE OD HAZARDU JAKO PRZYCZYNA ROZWODU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowane wpływu jaki może mieć uzależnienie od hazardu na życie rodzinne osoby cierpiącej na to zaburzenie. Podstawowym problemem badawczym jest ustalenie, czy uzależnienie od hazardu może być przyczyną rozwodu a w dalszej części odpowiedzi na pytanie czy hazard może być przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego stron. Omówienie tego zagadnienia wymaga ustalenia tego, co to jest uzależnienie od hazardu i jaki ma wpływ na rozpad więzi łączących małżonków przez pryzmat ich wzajemnych obowiązków oraz odpowiedzi na zasadnicze pytanie dotyczące orzeczenia rozwodu z winy małżonka z tego powodu.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3f06532a-e613-385a-9917-65b53982816b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.