Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2016 | 15(1) | 45-53

Article title

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym i pomiar jego efektywności

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest koncepcji zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz czynnikom, które warunkują zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego. Omówiono w nim strukturę zrównoważonego zarządzania, a następnie wykazano, że struktura organizacyjna jest podstawą oceny efektywności zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. Ukazano również, że do oceny efektywności zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa powinno używać się wskaźników charakteryzujących poziom zarządzalności oraz poziom wzrostu struktury organizacyjnej. Dowodzi się ponadto, że za pomocą takiego wskaźnika jak poziom zarządzalności można określić granice stabilności przedsiębiorstwa.

Year

Volume

Pages

45-53

Physical description

Dates

published
2018-10-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-3f06c7b8-ac28-3a76-ac9c-e5e846a1215f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.