Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014(2) | 26-47

Article title

Stosunki Unii Europejskiej z Republiką Indii.

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The Republic of India is becoming increasingly more influential and important both in the region and on the international arena. Since the first special meeting of the European Union and the Republic of India in Lisbon in 2000 their relations have become stronger within the areas of politics, geopolitics, economics and trade. However, in spite of admirable agreements, declarations, meetings, and numerous assurances, the strategic partnership is not functioning truly effectively. According to the Announcement signed in 2004 and the Joint Action Plan adopted in 2005, and brought up to date in 2008, a mutual purpose of the EU and India is to deepen the dialogue and broaden the cooperation. The European Union perceives very few states as possible strategic partners. Republic of India and the European Union differ in understanding common interests of the cooperation. One side is aspiring to strengthen its position as the regional leader and influential member of international arena. The other partner is doing its best to form a whole systems of alliances with a specific coalition of interests. The imperfection of arrangements, especially their excessive vagueness, strongly suggests that the political cooperation is almost impossible. Indie odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodowej i regionalnej. Od czasu pierwszego szczytu Unia-Republika Indii w Lizbonie w 2000 r., stosunki obu stron wzmocniły się politycznie, geopolitycznie, ekonomicznie i handlowo. Eksperci, wskazują jednak, że mimo doskonałych umów, deklaracji, spotkań i licznych zapewnień, Strategiczne Partnerstwo nie funkcjonuje w pełni skutecznie. Stało się oczywiste dzięki Komunikatowi podpisanemu w 2004 r., Wspólnemu planowi działania z 2005 r., zaktualizowanemu w roku 2008, iż obopólnym celem jest pogłębianie dialogu i współpracy. Unia Europejska nie określa zbyt dużej liczby państw, z którymi gotowa byłaby wejść w strategiczne partnerstwo. Indie i Unia Europejska odmiennie pojmują wspólne, formalne cele współpracy. Jedna strona dąży do umocnienia swojej pozycji jako mocarstwa regionalnego i pozycji na arenie międzynarodowej, druga natomiast do utworzenia systemów sojuszy i swoistej koalicji interesów. Nie można także nie zauważyć, że realizowanie celów i współpracy politycznej jest prawie niemożliwe ze względu na brak precyzji ustaleń i zbytnią ogólnikowość.

Year

Volume

Pages

26-47

Physical description

Dates

published
2020-04-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-401e733f-bf62-30b5-aec3-2697195e2957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.