Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2018(1) | 103-122

Article title

Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The exit of the United Kingdom from the European Union (so-called Brexit) is one of the most important events in the process of European integration. It has a lot of extremely remarkable implications – both for the EU and for the United Kingdom. Among other, Brexit will affect the security of the United Kingdom and the EU. The aim of the study is to answer the research question: how will Britain’s exit from the EU influence the EU common security and defence policy? In order to answer this question, the factors that are most relevant to the United Kingdom’s significance for the EU’s security and defence policy will be identified. This will show how the EU’s potential of the security and defence policy will change, when the UK leaves this organisation. The most important conclusions are included in the summary. Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) to jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie integracji europejskiej. Wiąże się z wieloma doniosłymi konsekwencjami – zarówno dla UE, jak i dla samej Wielkiej Brytanii. Brexit m.in. wpłynie na bezpieczeństwo i Zjednoczonego Królestwa, i UE. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze: jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dokonana zostanie identyfikacja czynników, które są najistotniejsze z punktu widzenia znaczenia Zjednoczonego Królestwa dla polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Pozwoli to pokazać, jak zmieni się potencjał UE w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, gdy Wielka Brytania znajdzie się poza tą organizacją. Najważniejsze wnioski zawarto w podsumowaniu.

Year

Volume

Pages

103-122

Physical description

Dates

published
2019-02-01

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-402eac92-dfad-376e-afa1-3227da52ba50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.